המערכת מעודדת דיון פתוח בנושאים שעלו באתר. משמעותו של דיון כזה היא שגם ביקורת או דעות המנוגדות לדעת הכותב ראויות להישמע,  והן יוצגו בשמחה.

מה שהמערכת לא מעודדת הוא השמצות, שימוש בשפה בוטה, או סתם גסות רוח ורוע, שלצערנו נפוצים מאד בחסות האנונימיות האינטרנטית. לכן, כל תגובה ראויה ועניינית, הכתובה בשפה נקייה, תועלה לאתר.

תרבות הדיון הציבורית אצלנו בכלל, ובאינטרנט בפרט, לוקה בחסר, וזה בלשון המעטה. הצורך הכלכלי של אמצעי תקשורת רבים, במיוחד באינטרנט, לקבל חשיפה גבוהה ככל הניתן, מביא לכך שלא פעם הדיון והשפה בה משתמשים מתדרדרים למחוזות לא ראויים.  זה מעיד משהו על המדיה, ומעיד משהו על האופי שלנו כחברה. בשני המקרים – זו אינה עדות חיובית.

האתר הזה מקווה להיות שונה מהמקובל, ואינו מתכוון להכפיף את עצמו לשיקולי רייטינג.

זה אומר שהכותב עצמו ישתדל ככל יכולתו להימנע משפה מתלהמת ובוטה, גם כשישמיע דברי ביקורת על  חברות או יחידים.

אשתדל לדון תמיד לגופו של עניין ולא לגופו של אדם או ארגון,  להימנע מהכללות או הדבקת תוויות ומשימוש באמירות בומבסטיות שמטרתן בעיקר "ליצור כותרת". אני משאיר זאת לאחרים, גם במחיר של אובדן קוראים שרוצים לראות "כסח".

אני מקווה (אולי בנאיביות…) שהמגיבים ינהגו כך גם כן.