דיווחי חברות, ובראשם הדוחות הכספיים, הם הכלי העיקרי עליו מסתמכים משקיעים מקרב הציבור. מכיוון שבעלי מניות כאלו, בין אם הם משקיע פרטי קטן, ובין אם גוף מוסדי, אינם מקבלים נתונים ודיווחים פנימיים מהחברה, ואינם נוכחים בישיבות הפנימיות שנערכות בה, אין להם ברירה אלא לצאת מתוך הנחה שדיווחי החברה אמינים ומדוייקים ככל הניתן. ברור שחשבונאות אינה מדע מדוייק, וייתכנו הפתעות כאלו ואחרות, אבל בלי האמון הבסיסי הזה בדיווחי חברה – אין לשום  שוק הון תקומה.

במצב בו אמון בדיווחי החברות ואמינותן יאבד, כל שוק הון בעולם יחזור שנים רבות לאחור, למצב בו היו נתונים שוקי הון בעבר הרחוק. מקום לספקולציות פרועות ומסחר על פי מידע פנים, ולא מנגנון כלכלי שמפגיש בין משקיעים ומבקשי הון.

לכן חיוני שמשקיעים, רשויות הפיקוח והמדיה יהיו עירניים לאיכות הדיווח של חברות, שכן ריבוי מקרים של בעיות דיווח חשבונאי עלול לשמוט את הקרקע מתחת   לרגלי השוק כולו, והם חורגים לעיתים מתחום האירוע הנקודתי עצמו.

זו הסיבה שעם השנים פיתחתי רגישות רבה לבעיות של איכות דיווח כספי בחברות. בבלוג הזה אשתדל, לכשאתקל במקרים כאלו, להאיר עליהם, וכפי שראוי לעשות, לבחון אותם בעיניים ביקורתיות.

סרגון, CRNT היא חברת תקשורת שמנייתה נסחרת הן בישראל והן בארה"ב. תוצאותיה העסקיות בשנים האחרונות אינן מלהיבות, וזה בלשון המעטה. החברה מדווחת על הפסדים מתמשכים, ומנייתה הגיבה לכך בהתאם, וירדה בכ80% בשלוש השנים האחרונות.

היום הודיעה החברה על תכנית קיצוצים לצורך חזרה לרווחיות. מרכיב עיקרי הוא פיטורים של כ 14% מכח העבודה. זו כמובן התפתחות כואבת שמעוררת צער. פיטורים וצמצומים של כח אדם לעולם אינם דבר משמח. אלא שעם כל הצער, לעיתים כנראה אין ברירה.

כתוצאה מהפיטורין ומתכנית ההתייעלות, דיווחה החברה שתרשום הוצאה של כ 10-12 מ' דולר ברבעון הרביעי, מתוכם כ 5-6 דולר במזומן, והיתרה בהפרשות שונות.

אלו גם המספרים והדיווחים שיצאו לעיתונות. אבל במקביל, בתחתית ההודעה, נכתב גם דיווח קטן נוסף. החברה צפויה למחוק עוד כ 19 מ' דולר ברבעון הרביעי, כתוצאה ממחיקת נכסים, בעיקר יתרת לקוחות, בוונצואלה. ההסבר לכך טמון בעובדה שממשלת וונצואלה מקשה על חברות מקומיות לשלם לספקיהן בדולר.

ראשית יש לומר שהרבעון הרביעי של סרגון יראה כנראה רע מאד. סביר להניח שנראה הפסד  מעסקיה השוטפים.  בנוסף לכך,  יהיו הפסדים נוספים של כ28-29 מ' דולר בגין הפיטורים והמחיקה בוונצואלה. מתוך הון עצמי של 157 מ' דולר, מדובר בכ 20%  מההון העצמי שיימחקו ברבעון אחד. לא נעים.

השאלה המתעוררת היא כמובן  איך קורה שכל הדברים הרעים הללו מתנקזים לרבעון אחד. יותר מזה. על פי עקרונות החשבונאות, אם יש חשש מיכולת הגביה מלקוחות מסוימים, אין לרשום את ההכנסה מהם עד לגביה בפועל. במקרה זה, שבו יש בעיית גביה בוונצואלה, שמקורה במגבלות ממשלתיות, ייתכן שזה מה שהיה על החברה לעשות.

גם הפרשות גדולות לפרישת עובדים מטרידות. אם בפועל ההוצאות גדולות בהרבה ממה שנרשם עד עתה בספרים, כנראה שהרישומים עד עתה היו אופטימיים, ולא כיסו את מלוא העלויות הצפויות.

אינני ממהר לקבוע כאן דעה נחרצת על איכות הדיווח של סרגון, אבל עולות כאן שאלות לגבי הדיווח עד עתה. לשימחתי אינני בעל מניות בסרגון, ולא סבלתי מנפילת המחיר, אבל לו הייתי בעל מניות, הייתי שואל את ההנהלה שאלות נוקבות.